ปาริฉัตร คำวาส

เชื่อว่าบ้านคือตัวตนของคนอยู่ สนใจงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นเจ้าของเพจ 'เค้ก' แต่เพียงผู้เดียว