คนและบ้านน่าสนใจในพื้นที่ที่เขาอยากอยู่

บ้านสวนในฝัน ที่สร้างจากไม้เก่าทั้งหลังด้วยฝีมือและเทคนิคของสล่าล้านนา

ขึ้นเหนือไปเยี่ยมบ้านที่ถอดชิ้นไม้จากเรือนเก่ามาประกอบเป็นบ้านหลังใหม่ด้วยฝีมือช่างไม้พื้นเมือง ของอดีตชาวกรุงผู้หลงเสน่ห์ความเนิบช้า

บ้านใหม่ที่ใช้แต่ของเก่าและยกเอาบ้านเรือนไทยของคุณตาอายุกว่า 80 ปีมาไว้บนบ้าน

เยี่ยมบ้านหรุ่นรักวิทย์ ส่องวิธีคิด วิธีสร้างบ้านที่เก็บความรู้สึกในบ้านเก่าเอามาไว้ในบ้านใหม่ให้ทุกคนอยากอยู่