ทำไมถนนชื่อ ‘รัชดา’ มีหลายเส้น แล้วแต่ละเส้นไม่เชื่อมต่อกัน ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ พาไปรู้จัก ‘รัชดาภิเษก’ ถนนที่หลายคนไม่รู้ว่าเป็นถนนวงแหวน (Ring Road) แห่งแรกของกรุงเทพมหานคร 

ย้อนเวลาไป พ.ศ. 2514 ซึ่งเป็นปีครบรอบการครองราชสมบัติ 25 ปี หรือ Silver Jubilee ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ได้สร้างถนนรัชดาภิเษก ถวายแทนพระบรมราชานุสาวรีย์

วัยรุ่น 70 พาไปแกะรอยวงแหวนที่เปลี่ยนผังเมืองบางกอก ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถนนที่ย่านเจริญกรุง ไปจนถึงเส้นพระราม 3 อโศก-ดินแดง และจรัญสนิทวงศ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของถนนรัชดาภิเษกเช่นกัน 

แถมด้วยเรื่องราวของถนนกาญจนาภิเษก วงแหวนรอบนอกขนาดยักษ์ที่โอบล้อมกรุงเทพฯ ไว้ทั้งเมือง ซึ่งเป็นถนนที่สร้างในวาระ Golden Jubilee ฉลองครบรอบการครองราชสมบัติ 50 ปี ถนนวงแหวนเหล่านี้เป็นไอเดียการสัญจรที่สอดคล้องกับการขุดคลองรอบเมืองในอดีตตั้งแต่ยุคพระเจ้ากรุงธนบุรีถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อย่างคลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม

Host

Avatar

ธงทอง จันทรางศุ

คนวัยเกษียณจากอาชีพครูและการทำราชการหลายกระทรวง ผู้รักการอ่านและงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ใช้เวลาทุกวันคืนอยู่กับหนังสือ ของกระจุกกระจิก และสมบัติพระศุลีทั้งปวง

ภัทรียา พัวพงศกร

ภัทรียา พัวพงศกร

บรรณาธิการ นักเขียน ที่สนใจตึกเก่า เสื้อผ้า งานคราฟต์ กลิ่น และละครเวที พอๆ กับการเดินทาง