หากพูดถึงการทำให้โลกของเรางอกงามพร้อมๆ กับทรัพย์สินงอกเงย ง่ายที่สุดคงไม่พ้นการแปรทรัพย์สินเป็นไม้ยืนต้นมีค่า ยิ่งหากใครมีที่ดินรกร้างว่างเปล่า อยากใช้ให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว การลงทุนปลูกไม้ยืนต้นคงเป็นหนึ่งตัวเลือกในดวงใจ My Planet Portfolio ครั้งแรก ดร.เดชรัต สุขกำเนิด จึงประเดิมด้วยการพาไปคุยกับ คมวิทย์ บุญธำรงกิจ แห่งบริษัท หว่านเมล็ดปลูกต้นไม้ จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุนปลูกต้นไม้ เกี่ยวกับวิธีและรูปแบบการลงทุน ไปจนถึงความเสี่ยง ข้อควรคำนึงถึง และนโยบายรัฐที่ตอบรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้

Host

Avatar

เดชรัต สุขกำเนิด

นักวิชาการเศรษฐศาสตร์เกษตร ผู้สนใจในการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียน และเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมด้วย