หลังจากพาไปสำรวจความสัมพันธ์ของครอบครัวกระฎุมพี (Bourgeois Family) ไปเมื่อคราวก่อน รายการ In Relationships ตอนนี้ ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา และ ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา จะพาลงลึกไปดูต้นตอของแนวคิดความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติข้อสำคัญของครอบครัวชนชั้นกลาง ว่าถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่จุดใดในไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ รากศัพท์ของคำว่า ‘Private’ แฝงนัยยะอะไรไว้เป็นพิเศษ จนเมื่อคริสต์ศาสนาบอกว่า ‘Sex is sin.’ และการแต่งงานคือ ‘Lesser Evil’ แล้วพระเจ้ามีส่วนประกอบสร้างความเป็นส่วนตัวขึ้นในครอบครัวและสังคมได้อย่างไร สืบสายสัมพันธ์ทั้งหมดได้ในรายการตอนนี้

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน