In Relationships ตอนนี้ ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา และ ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา จะพาไปสอดส่องที่มาที่ไป ว่าครอบครัวทุกวันนี้เป็นแบบไหน ครอบครัวกระฎุมพีชนชั้นกลาง (Bourgeois Familly) คืออะไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและตอนไหนในประวัติศาสตร์ เมื่อใดที่สำนึกอัตตาเปลี่ยนแปลงไป เราไม่แนะนำตัวว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครอีกต่อไป การที่ลูกไม่ได้เป็นทรัพย์สินของพ่อแม่อีกต่อไปและมีอิสระในการเลือกคู่ครอง สะท้อนให้เห็นแนวคิดเบื้องหลังสายสัมพันธ์ครอบครัวแบบนี้อย่างไร

หลักฐานตั้งแต่หนังสือ Book of Household Management ของ อิซาเบลลา บีตัน (Isabelle Beeton)ตำราแม่ครัวหัวป่าก์ ของ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ และ A Room of One’s Own ของ เวอร์จิเนีย วูล์ฟ (Virginia Woolf) ไปจนถึงการศึกษาภาคบังคับ นาฬิกาข้อมือ ทางเท้า สวนสาธารณะ สัมพันธ์กับการขยายตัวของครอบครัวแบบกระฎุมพีอย่างไร หาคำตอบทั้งหมดได้ในรายการตอนนี้

Host

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน