เมื่อไหร่กันที่เราเริ่มหันมาตั้งคำถามว่า “ทำไมมนุษย์ต้องมีครอบครัว” ประเดิมครั้งแรกด้วยครอบครัว ความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานที่ซับซ้อน เปราะบาง และอยู่กับมนุษยชาติมายาวนานที่สุด แง้มประตูสำรวจดูทุกแง่มุมกับ ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา และ ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา ตั้งแต่มุมมองของแต่ละชนชั้นต่อคำว่าครอบครัว รูปแบบการครองคู่และการสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนไป บทบาทของลูก จากแรงงานเด็กสู่การเติมเต็มปรารถนาของพ่อแม่ การศึกษาภาคบังคับทำลายธรรมชาติการมีเซ็กซ์ การเดินทางของนิยามคำว่าครอบครัว ไปจนถึงคำแนะนำสำหรับคนที่กำลังมีครอบครัวจากอาจารย์ธเนศ หาคำตอบได้ในรายการ In Relationships ตอนนี้

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน