อาจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา ชวนคุยเรื่องสาเหตุที่มนุษย์เริ่มหาความหมายในชีวิต อุทิศชีวิตเพื่องาน และใช้งานเติมเต็มให้ตัวเองสมบูรณ์

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน