ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา เล่าเหตุผลที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า จนส่งผลให้เกิดการเหยียดกันระหว่างวัย

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน