ความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปของคำว่า Passion จากความทนทุกข์ทรมานด้วยความรัก ความศรัทธาในอดีต ซึ่งกลายเป็นความมุ่งมั่นและลุ่มหลงในการทำงานในยุคปัจจุบัน และการใช้ Passion จูงใจให้คนทำงาน

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน