ยุคสมัยของการมีอิสรภาพในการทำงาน เช่น ฟรีแลนซ์ เริ่มเข้ามาทดแทนการทำงานแบบเข้างาน 9 โมงเช้า ออกงาน 5 โมงเย็น แนวคิดเสรีภาพและอิสรภาพในการทำงานที่เกิดขึ้นมากหลังยุคโควิด ทำให้แรงงานมีความเป็นตัวของตัวเอง และสร้างอุดมการณ์ที่เรียกว่า Passion ขึ้นมา แต่รู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้น และสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน