ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา เล่าเรื่องเหตุผลที่ทำให้เกิดปัญหา Generation Gap และความขัดแย้งระหว่างวัย ที่มีผลจากการเติบโตมาในสภาพสังคมที่ต่างกันในแต่ละยุคสมัย

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน