ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา เล่าเหตุผลที่มนุษย์ต้องการควบคุมเวลา เริ่มคิดที่จะกำหนดชะตาชีวิตตัวเองแทนพระเจ้า จนถึงการกำเนิดของนาฬิกาและจัดการเวลาของมนุษย์ขึ้นมา เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า การควบคุมอนาคตของมนุษย์เอง และสาเหตุว่าทำไมคนที่จัดการเวลาได้ โดยเฉพาะเวลาในอนาคตถึงกลายเป็นผู้นำ

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน