ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา เล่าความเชื่อเรื่องการเดินทางของเวลาในแต่ละวัฒนธรรมที่เชื่อว่าการเดินทางของเวลาไม่เหมือนกัน มีทั้งเวลาที่เดินทางเป็นวงกลมและเวลาที่เดินทางเป็นเส้นตรง ความเชื่อที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต ไปจนถึงความทะเยอทะยานที่จะควบคุมอนาคตให้ได้

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน