เล่าเรื่องของเวลา ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในเรื่องต่าง ๆ ของชีวิตมนุษย์ เป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างวัย เช่น การเหยียดอายุ ในตอนนี้ ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา เล่าเรื่องเวลาในแง่มุมต่าง ๆ ตั้งแต่ความยุติธรรมระหว่างวัย (Intergenerational Justice) สิ่งที่คนรุ่นเก่ากระทำทิ้งไว้ให้คนรุ่นใหม่ การเรียนรู้อดีต และความวิตกกังวล ความหวังต่ออนาคตที่ไม่รู้จุดสิ้นสุด ไปจนถึงดอกเบี้ย สิ่งต้องห้ามในหลายศาสนาที่เชื่อว่าเป็นการเอาเวลาของพระเจ้ามาขาย

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน