10 มิถุนายน 2562
5:35
PAGE
864

Walk with The Cloud 17 : พัสตราภารตะ ประจำเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ICONCRAFT x The Cloud พาทุกท่านไปตะลุยย่านธนบุรี แกะรอยแหล่งช้อปปิ้งสินค้าจากพ่อค้ามุสลิมอินเดียในกรุงเทพฯ ที่จัตุรัสมุสลิม (Musulman Square) ที่มัสยิดกูวติลอิสลาม (มัสยิดตึกแดง) และมัสยิดเซฟี (มัสยิดตึกขาว) รวมถึงเปิดคอลเล็กชันผ้าห่อภัมภีร์โบราณที่วัดทองนพคุณ ซึ่งไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนด้วย ตามไปอ่านเรื่องราวเต็มๆ เพื่อไปแกะรอยเส้นทางแฟชั่นโบราณด้วยตนเองได้ที่ : แกะรอยแฟชั่นไทยยุคโบราณ จากผ้าห่อคัมภีร์ใบลานและชุมชนมุสลิมในธนบุรี

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ถ่ายภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์, พิมกานต์ ศรีปุงวิวัฒน์

ลำดับภาพ : ช่อผกา แซ่ลอ

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์


Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ