“อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” นี่คือสิ่งที่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม เมื่อเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึง การปรับตัวของธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องเริ่มต้น เช่นเดียวกับช่วงเปลี่ยนผ่านของบ้านปูที่มาพร้อมกับ 3 แนวทางแห่งอนาคตที่ทำให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสร้างความยั่งยืนได้

กำกับ วินัย สัตตะรุจาวงษ์
ถ่ายภาพ ศวิตา ศีลตระกูล, ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์, พิมพ์ชนก อัสแสง
ลำดับภาพ จารุภา ควนปัญญา
คำบรรยาย นพรุท สาทพันธ์
ควบคุมการผลิต ชลธิชา คงลิ้ม
นักศึกษาฝึกงาน นพรุท สาทพันธ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน