23 ธันวาคม 2021
510

เดินทางมาถึงบทเรียนที่ 4 จากงานทายาทรุ่นสอง : Future Possibilities กับเรื่องราวของ คุณนพนารี พัวรัตนอรุณกร ทายาทรุ่นที่ 3 ของสมใจ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ศิลป์ ร้านเครื่องเขียนที่มีสินค้ามากกว่า 20,000 ประเภท 

ทายาทคนนี้ตั้งใจเข้ามายกระดับมิตรภาพระหว่างคู่ค้า เพราะเชื่อว่าแค่ความผูกพันอย่างเดียวไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ได้ แต่ต้องสร้างความร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพื่อการเติบโตไปด้วยกันในอนาคต

กำกับ : The Cloud 

ลำดับภาพ : อัคคพล ยงยุทธ 

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน