ความยั่งยืนของธุรกิจไม่ใช่เพียงการปรับวิถีการทำงานในองค์กร สำหรับ Premier Group ผู้มีประสบการณ์กว่า 40 ปี เล็งเห็นว่าความยั่งยืนของธุรกิจเชื่อมโยงกับพนักงานและสังคม จึงเริ่มต้นทำงานร่วมกับภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การส่งเสริมไม่ให้มีการทุจริต และการช่วยเหลือกลุ่มคนผู้มีความเปราะบาง เพื่อความสำเร็จไปพร้อมกันของทุกภาคส่วน

กำกับ วินัย สัตตะรุจาวงษ์
ถ่ายภาพ ศวิตา ศีลตระกูล, ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์, พิมพ์ชนก อัสแสง
ลำดับภาพ จารุภา ควนปัญญา
คำบรรยาย นพรุท สาทพันธ์
ควบคุมการผลิต ชลธิชา คงลิ้ม
นักศึกษาฝึกงาน นพรุท สาทพันธ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน