‘Mekha V’ คือบริษัทภายใต้กลุ่ม ปตท. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลธุรกิจ AI Robotics และ Digitalization หรือพูดให้เห็นภาพ คือผู้ช่วยจัดการพลังงาน ตั้งแต่ช่วยผู้ประกอบการเก็บข้อมูลด้าน Carbon Edition ไปจนถึงการซื้อขายและอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยความเชื่อที่ว่า เทคโนโลยีคือทางออกสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน

กำกับ วินัย สัตตะรุจาวงษ์
ถ่ายภาพ ศวิตา ศีลตระกูล, ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์, พิมพ์ชนก อัสแสง
ลำดับภาพ จารุภา ควนปัญญา
คำบรรยาย นพรุท สาทพันธ์
ควบคุมการผลิต ชลธิชา คงลิ้ม
นักศึกษาฝึกงาน นพรุท สาทพันธ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน