เพราะน้ำคือหัวใจสำคัญของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ใช้น้ำเป็นหลักในการผลิต การดูแลทรัพยากรน้ำจึงเป็นสิ่งที่อยู่ในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ ด้วยระบบบริหารจัดการน้ำต่าง ๆ ที่ช่วยให้การผลิตเครื่องดื่มใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ไม่ทิ้งน้ำเสียกลับสู่ธรรมชาติ และดูแลไปถึงภาคสังคม ทำให้ 3 ลุ่มน้ำของไทยได้รับประโยชน์ในระยะยาวอีกด้วย

กำกับ วินัย สัตตะรุจาวงษ์
ถ่ายภาพ ศวิตา ศีลตระกูล, ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์, พิมพ์ชนก อัสแสง
ลำดับภาพ จารุภา ควนปัญญา
คำบรรยาย นพรุท สาทพันธ์
ควบคุมการผลิต ชลธิชา คงลิ้ม
นักศึกษาฝึกงาน นพรุท สาทพันธ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน