12 กันยายน 2023
146

เครื่องดื่มที่คนรู้จักกันทั่วโลกอย่าง “Coca-Cola” ตั้งเป้าหมายสร้างโลกไร้ขยะ โดยเริ่มด้วยบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ 100% และโครงการมากมายที่จะช่วยลดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์จากหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา เกาะสีชัง เกาะช้าง และอื่น ๆ เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของผู้คน สังคม และโลก

กำกับ วินัย สัตตะรุจาวงษ์
ถ่ายภาพ ศวิตา ศีลตระกูล, ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์, พิมพ์ชนก อัสแสง
ลำดับภาพ จารุภา ควนปัญญา
คำบรรยาย นพรุท สาทพันธ์
ควบคุมการผลิต ชลธิชา คงลิ้ม
นักศึกษาฝึกงาน นพรุท สาทพันธ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน