11 กันยายน 2023
178

ถึงแม้ภาคการเกษตรจะเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก แต่ก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นดันดับต้น ๆ ของโลกด้วยเช่นกัน ‘สยามคูโบต้า’ จึงหาทางออกด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างผลผลิตที่ดีและลดโลกร้อนไปพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะใช้ระบบน้ำช่วยลดแก๊สมีเทนในแปลงนา ทำเกษตรปลอดการเผา และพัฒนาแทรกเตอร์ EV ที่เป็นระบบไฟฟ้า 100% เพื่อเปลี่ยนภาพจำว่าภาคการเกษตรเป็นผู้ทำร้ายโลก และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

กำกับ วินัย สัตตะรุจาวงษ์
ถ่ายภาพ ศวิตา ศีลตระกูล, ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์, พิมพ์ชนก อัสแสง
ลำดับภาพ จารุภา ควนปัญญา
คำบรรยาย นพรุท สาทพันธ์
ควบคุมการผลิต ชลธิชา คงลิ้ม
นักศึกษาฝึกงาน นพรุท สาทพันธ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน