จบไปแล้วสำหรับงาน ‘ทายาทรุ่นสอง 2022’ มาย้อนรอยสำรวจแนวคิดจากเหล่าทายาท ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรชั้นนำ ถึงหัวข้อ ESG ที่เน้นเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานที่ส่งผลต่อสังคม ผู้คนโดยรอบ และ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธุรกิจต่าง ๆ

บรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไร และแนวคิด ESG สำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยอย่างไร ไปติดตามชมพร้อม ๆ กัน 

กำกับ : พลอยดาว ธีระเวช

ครีเอทีฟ : วรัมพร ศิริสวัสดิ์

ถ่ายภาพ : วงศกร ยี่ดวง, ศวิตา ศีลตระกูล, ทรัพย์ทวี สมีแจ้ง 

ประสานงาน​ : พลอยดาว ธีระเวช

ลำดับภาพ : วสกร ฟักน่วม

Video Subtitler : วสกร ฟักน่วม, พิมพ์ชนก อัสแสง 

ศิลปกรรม : ธนาดล เอื้อศิริศักดิ์

ควบคุมการผลิต : พลอยดาว ธีระเวช

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน