23 กรกฎาคม 2562
6:44
PAGE
1 K

Voluntour 01 ปลูกต้นไม้ให้เป็นเมฆ ทริปแรกของกิจกรรม Voluntour การท่องเที่ยวเชิงอาสาที่ The Cloud พาผู้อ่านเดินทางไปค่ายเยาวชนเชียงดาว เดินป่าเข้าไปเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศและพืชพันธุ์ท้องถิ่นทั้งหลายกับ พี่อ้วน-นิคม พุทธา ก่อนที่จะไปเป็นอาสาสมัครร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเติมพื้นที่สีเขียวคืนให้ธรรมชาติ ให้ต้นไม้ได้ทำหน้าที่กักเก็บน้ำ ระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้า แล้วกลายเป็นเมฆต่อไป

นอกจากหลายๆ คนจะได้ปลูกต้นไม้ลงไปในดินแล้ว เรายังได้เริ่มเพาะต้นกล้าเล็กๆ ไว้ในใจ รอวันที่จะเติบโตมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงกันต่อไปอีกด้วย


Director

เฟิร์น ศรีปุงวิวัฒน์

กำลังเร่ร่อนไปเรื่อยๆ พร้อมกับเรียนรู้โลกและตัวเองผ่านภาษา วัฒนธรรม และผู้คนที่พบเจอ โดยมีอาหารเป็นเข็มทิศนำทางให้ได้ไปรู้จักกับสถานที่ใหม่ๆ และเป็นเครื่องมือสื่อสารกับคนแปลกหน้าท้องถิ่นที่กลายมาเป็นเพื่อนกัน