การขาดแคลนแรงงานหรือพื้นที่การเกษตรลดลงจาก ‘ภาวะโลกเดือด ‘ (Global Boiling) คือคำประกาศที่องค์การสหประชาชาติเตือนเราและทุกคนว่า ‘โลก’ ต้องยกระดับจากวิกฤตทางสภาพภูมิอากาศรุนแรง ซึ่งสิ่งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุก ๆ คน รวมถึงอุตสาหกรรมกาแฟที่กำลังเผชิญปัญหาผลผลิตลดลงจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ในอีก 10 ปีข้างหน้า เป็นไปได้ว่าผลผลิตอาจลดลงมากถึง 50% สวนทางกับความเฟื่องฟูของวงการนี้ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด การทำกาแฟคุณภาพดีจึงทำได้ยากกว่าเดิม รวมถึงราคากาแฟก็อาจสูงเกินกว่าที่ผู้บริโภคจะรับไหว

งาน ‘Thailand Coffee Fest 2023’ ชวนเหล่าคนรักกาแฟมาส่งเสียงว่าวิกฤตนี้ไม่ใช่ปัญหาของเกษตรกรหรือของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ ณ จุดใดในอุตสาหกรรมนี้ก็ตาม 

กำกับ ศวิตา ศีลตระกูล
ครีเอทีฟ วรัมพร ศิริสวัสดิ์, บัณฑิตา บุญเทียม, สลิลทิพย์ กูลสวัสดิ์
ถ่ายภาพ ศวิตา ศีลตระกูล, ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์, พิมพ์ชนก อัสแสง, นพรุท สาทพันธ์, ชยุดา จรูญโสภณสวัสดิ์
ลำดับภาพ ศวิตา ศีลตระกูล
ลำดับเรื่อง ศิวะภาค เจียรวนาลี
Video Subtitler นพรุท สาทพันธ์
ประสานงาน ชลธิชา คงลิ้ม, นุสสา ยิ่งกิตติมานุศักดิ์, ณัฐสุดา ลิ้มณรงค์, ชไมพร เฉิน
ผู้ควบคุมการผลิต ชลธิชา คงลิ้ม

Director

Avatar

ศวิตา ศีลตระกูล

อดีตนักเรียนภาพยนตร์ ชอบมองภาพผ่านหลังกล้อง ชอบเล่าเรื่องผ่านภาพมากกว่าพูดเอง ชอบกินชาไทยตอนเช้า และกินชาเขียวตอนกลางคืน