โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 มีเป้าหมายสร้างอาชีพให้กับเด็ก ๆ ด้วยนโยบายการศึกษาของ ปตท. ที่จะสร้างความฝันใหม่ให้ประเทศไทย โรงเรียนแห่งนี้จึงไม่ได้ใช้หลักสูตรเหมือนโรงเรียนทั่วไป เริ่มจากการสอนแบบบูรณาการ เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก เด็ก ๆ จะฝึกจากการทดลองทำจริง ทั้งคาเฟ่ ร้านซ่อมจักรยาน รวมวิชาเรียนรู้ที่จะได้อยู่กับตนเองอย่างวิชาจิตศึกษา

หลักสูตรการเรียนโดยใช้หลัก STEEM การเรียนเน้นวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับหลัก 4E ที่สอนจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ดี ความตระหนักเรื่องพลังงาน และสํานึกรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้ค่อย ๆ เปลี่ยนให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 สานฝันของเด็ก ๆ ที่อยากมีอาชีพ และสานฝันของผู้ใหญ่ที่ร่วมแรงร่วมใจอยากเห็นอนาคตที่ดีขึ้นของประเทศไทย โดยเริ่มต้นได้จากในรั้วโรงเรียน

กำกับ ศิวัช เดขารัตน์
ครีเอทีฟ ศวิตา ศีลตระกูล
ถ่ายภาพ ฐานิสส์ กงจก, พีรภัทร รุ่งสกุล, ดุสิต ศรบรรจง
ลำดับภาพ ธนภูมิ มณีชาติ
บรรณาธิการศิลปกรรม สุวิชา พุทซาคำ
ควบคุมการผลิต วรัมพร ศิริสวัสดิ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน