อุบลราชธานี เมืองที่ประสบภัยทางธรรมชาติบ่อย ๆ แต่แท้จริงแล้วเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางอาหาร ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ์ นักเขียนจากโครงการ Happy City ที่ได้ไปทดลองใช้ชีวิตในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งแรกถึง 30 วัน จะมาเล่าถึงสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความอบอุ่นของชุมชนที่สะท้อนความเป็นเมืองสุขภาวะแห่งการรวมพลังช่วยเหลือกันและกัน

สารคดีชุด ‘Happy City’ แคมเปญสื่อสารวิถีชีวิตสุขภาวะ ดีต่อทั้งกาย ใจ และสังคมรอบข้าง ใน 5 จังหวัดทั่วไทย ยังมีจังหวัดอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ติดตามได้ตลอดเดือนเมษายน

กำกับ ปวิช กัลป์ชัยกูล
ครีเอทีฟ วรัมพร ศิริสวัสดิ์
ช่างภาพ พิทักษ์พงศ์ จียะเกียรติ, อิทธิพล เชื้อลิ้นฟ้า, ณัฐวุฒิ พรหมจาด
ลำดับภาพ ณัฐพงศ์ จรรยารักษ์กุล
ควบคุมการผลิต วรัมพร ศิริสวัสดิ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน