เรากำลังตามหานักเขียน 5 คนที่สนใจเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาเป็นส่วนหนึ่งของ ‘Happy City’ แคมเปญสื่อสารวิถีชีวิตสุขภาวะ ดีต่อทั้งกาย ใจ และสังคมรอบข้าง ใน 5 จังหวัดทั่วไทย

นักเขียนแต่ละคนจะได้ไปฝังตัวใช้ชีวิตกันจริง ๆ คนละจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี ระยอง สงขลา และนนทบุรี ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เพื่อทดลองสัมผัสบรรยากาศแต่ละมุมเมือง รวมถึงลงพื้นที่สำรวจความคิดของผู้คนที่กำลังมุ่งมั่นขับเคลื่อนสถานที่ เพื่อวิถีชีวิตซึ่งมีสุขทั้งกาย-ใจของคนในเมือง และเขียนถึง 20 สถานที่น่าสนใจที่กระจายอยู่ทั่วมุมเมือง

นอกจากจะเต็มอิ่มกับการชาร์จพลังและได้รับแรงบันดาลใจติดกระเป๋ากลับบ้านแล้ว ผลลัพธ์สุดท้ายที่ออกมาคือหนังสือที่เขียนด้วยตัวเองคนละ 1 เล่ม และบทความที่เผยแพร่ผ่าน The Cloud อีกคนละ 1 บทความ เพื่อสื่อสารเรื่องราวไปสู่คนอื่น ๆ ที่สนใจการใช้ชีวิตในจังหวัดนั้น ๆ อย่างมีคุณภาพ โดยหนังสือของคุณจะกระจายไปตามห้องสมุดชุมชนทั่วประเทศ

นักเขียนพิเศษของเราจะได้พักในโรงแรมบรรยากาศดีที่เข้าร่วมโครงการ ฟรี! พร้อมรับค่าตอบแทน จำนวน 50,000 บาท ในการใช้ชีวิตตลอด 1 เดือน ณ จังหวัดนั้น ๆ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด)

โดยมีตารางการทำงานดังนี้

 1. รับสมัคร : 24 ตุลาคม  – 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 2. คัดเลือกจากใบสมัคร : 4 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 3. สัมภาษณ์ผู้เข้ารอบ : 8 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 4. กิจกรรม Orientation พบปะกันก่อนออกเดินทาง : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
 5. ลงพื้นที่จังหวัด : 22 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 6. ส่งต้นฉบับ : ภายใน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 7. ปรับแก้เนื้อหา : 8 – 12 มกราคม พ.ศ. 2567 

(ปิดรับสมัครวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ ภายในเวลา 23.59 น.)

คุณสมบัติผู้สมัครและข้อควรรู้

 1. สนใจวิถีชีวิตสุขภาวะและการพัฒนาเมืองเป็นพื้นฐาน
 2. ไม่จำกัดเพศและวัย
 3. ชอบพูดคุยกับผู้คน เรียนรู้ และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ
 4. มีทักษะ-ความสามารถด้านการเขียนและสัมภาษณ์
 5. สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม Orientation ที่จัดขึ้นวันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 13.00 – 16.00 น.
 6. สะดวกไปใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดที่เลือกระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และส่งต้นฉบับภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 7. มีความรับผิดชอบในการส่งงานตามกำหนด และติดตามแก้ไขงานได้จนกว่าหนังสือจะจัดพิมพ์เสร็จสิ้น (ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567)
 8. นักเขียนพิเศษจะต้องทำงานร่วมกับช่างภาพ 1 คนที่ประจำอยู่ ณ จังหวัดนั้น ๆ ตลอด 1 เดือน
 9. ทางโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางไป-กลับแต่ละจังหวัด รวมถึงค่าที่พักอาศัยในโรงแรมตลอด 1 เดือน
Cloud Event

Happy City : รับสมัคร 5 นักเขียน ใช้ชีวิตใน 5 เมืองสุขภาวะ

วัน-เวลา

สถานที่

เชียงใหม่ อุบลราชธานี ระยอง สงขลา นนทบุรี

จำนวนผู้เข้าร่วม

5 คน

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม