The Circle Ratchapruk ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ 12 ปีก่อน หลายคนอาจมีภาพจำจุดเด่นของที่นี่ว่าเป็นอาคารทรงสวยท่ามกลางร้านค้าสำหรับถ่ายรูป แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป กลุ่มผู้ใช้บริการก็เปลี่ยนแปลงพร้อมกับถนนราชพฤกษ์ที่สีเขียวลดลง การรีแบรนด์ครั้งนี้จึงเปลี่ยนโฉม Community Mall ของชาวราชพฤกษ์เป็นป่าในเมืองที่เป็นมิตรกับคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ลดจำนวนร้านค้าเพื่อเพิ่มป่าสีเขียว และยังคงตอบโจทย์ความต้องการของชาวเมืองได้ในทุกมิติ

การรีแบรนด์ครั้งนี้มีกระบวนการอย่างไร พาไปพูดคุยกับ คุณกฤตินาท และ คุณเกษมา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้ง ที่รวมมือกับภูมิสถาปนิก Shma SoEn สร้างพื้นที่สีเขียวให้กลมกลืนกับพื้นที่จับจ่าย และนําร้านอาหารชั้นนําที่ขยายสาขายากมากมาเปิดที่นี่ รวมถึงการเป็นพื้นที่ให้ผู้ประกอบการใหม่ที่มีแนวคิดน่าสนใจได้แจ้งเกิดอีกด้วย

กำกับ ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์
ครีเอทีฟ วรัมพร ศิริสวัสดิ์
ถ่ายภาพ The Cloud
ประสานงาน ชลธิชา คงลิ้ม
ประสานงานลูกค้า รวงรัชต์ ด้านเทาลา
ลำดับภาพ จารุภา ควนปัญญา
ควบคุมการผลิต ชลธิชา คงลิ้ม
นักศึกษาฝึกงาน นพรุท สาทพันธ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน