แผ่นเสียงกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในหมู่วัยรุ่นและนักสะสม แต่น้อยคนที่จะได้ครอบครอง ‘แผ่นครั่ง’ แผ่นเสียงชนิดแรกของไทยที่เก่าแก่กว่า 90 ปี รายการ Cloud Documentary จึงอยากพาทุกคนไปที่ ‘ห้องสมุดแผ่นเสียง ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์’ สถานที่สะสมแผ่นครั่งและแผ่นไวนิลนับแสนแผ่น ตั้งแต่เริ่มมีการโละแผ่นเสียงทิ้งในยุคเปลี่ยนผ่านจากแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล โดยกรมประชาสัมพันธ์ตามเก็บรักษาไว้จวบจนปัจจุบันด้วย ‘มือเปล่า’ ตั้งแต่การโกยแผ่นกลับมา การทำความสะอาด การเก็บรักษา จนถึงนำมาจัดแสดงให้ความรู้กับผู้เข้าชม ซึ่งกระบวนการทั้งหมดอยู่ในความดูแลของข้าราชการเพียง 6 คนเท่านั้น

ตัวแทนที่จะมาเล่าเรื่องก็คือ พัณณ์พิกา เอนกสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ อดีตนักร้องเสียงใสที่ปัจจุบันเป็นผู้รักษาการผู้อำนวยการ และ สุวรรณี ฉายะรถี นักประชาสัมพันธ์ผู้รักแผ่นเสียง เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสมบัติของชาติเหล่านี้มาตั้งแต่วันที่กรมฯ ก่อตั้ง พวกเธอจะมาเล่าการทำงานซึ่งแปลกกว่าที่อื่น และประสบการณ์แสนประทับใจที่ทำให้พวกเธอยินดีมาทำงานที่ห้องสมุดบันทึกความทรงจำแห่งนี้ทุกวัน

ห้องสมุดแผ่นเสียง เข้าชมได้ฟรี
สถานที่ : กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 พระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (แผนที่)
วัน-เวลาทำการ : 10.00 – 16.00 น. ตามเวลาราชการ
จองคิวเข้าชมได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์

กำกับ ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์
ครีเอทีฟ วรัมพร ศิริสวัสดิ์
คัดเลือกเพลงและบันทึกเสียง ศุภกฤต มูลคา
ถ่ายภาพ ศวิตา ศีลตระกูล , ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์ , พิมพ์ชนก อัสแสง
ประสานงาน ชลธิชา คงลิ้ม
ลำดับภาพ ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์
Video Subtitler วสกร ฟักน่วม, พิมพ์ชนก อัสแสง
บรรณาธิการศิลปกรรม สุวิชา พุทซาคำ
ควบคุมการผลิต ชลธิชา คงลิ้ม

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน