พาไปดูขาแท่นผลิตปิโตรเลียมที่ถูกย้ายมาเริ่มหน้าที่ใหม่ในพื้นที่ใกล้เกาะพะงัน หลังจากยืนหยัดทำงานกลางทะเลมากว่า 30 ปี โดยวันนี้ได้กลายเป็นบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและปลาที่กำลังเพิ่มพูนทั้งชนิด ปริมาณ และขนาด รวมไปถึงการกลับมาของปลาที่หายไป หรือการเข้ามาของปลาที่ไม่เคยพบเห็นในพื้นที่มาก่อน ทั้งหมดนี้สร้างความหวังให้กับชุมชน เพื่อรอวันที่จะได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากกองปะการังเทียม เพื่อเติมเต็มชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาไปพร้อมกัน

กำกับ ชุตินันท์ โมรา
ครีเอทีฟ วรัมพร ศิริสวัสดิ์
ถ่ายภาพ พลพิชญ์ คมสัน, เดชบดินทร์ ลิมศุภนาค, ชุตินันท์ โมรา
ประสานงาน​ ณัฏฐานันท์ ภู่สกุล, ชลธิชา คงลิ้ม
ลำดับภาพ ชุตินันท์ โมรา
Video Subtitler สลิลทิพย์ กูลสวัสดิ์
บรรณาธิการศิลปกรรม สุวิชา พุทซาคำ
ควบคุมการผลิต ชลธิชา คงลิ้ม

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน