ในโลกที่ทรัพยากรจำกัด สวนทางกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น หากเรายังคงใช้ชีวิตแบบเดิมต่อไป โลกนี้คงมีให้เราไม่เพียงพอ มาหาทางออกพร้อมกันในงานมหกรรมความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2022 (SX2022) รวมร้านอาหาร ร้านค้า บูทองค์กรต่าง ๆ มานำเสนอความสมดุลและยั่งยืนภายใต้เป้าหมาย Good Balance, Better World อีกทั้งยังได้เปิดโลกของกิจกรรมและเทคโนโลยีน่าทึ่งหลากหลายรายการ

นี่ไม่ใช่เพียงกิจกรรมกิน ดื่ม เที่ยว แต่เป็นมหกรรมความยั่งยืนที่จะส่งต่อความสมดุลไปยังโลกของเราในอนาคตอันใกล้ ชวนทุกคนไปย้อนรอยพร้อม ๆ กันใน Cloud Documentary 

ผู้กำกับ : ธนสิทธิ์ กิตติสิทธิกร

ผู้ช่วยผู้กำกับ : สวัสดี พริ้งไพเราะ

ช่างภาพ : ธนาบดี ยศธร, บูรพา ทวีวงษ์ , รัชต เปล่งสงวน , กิตตินันท์ วิชญธรกุล

ผู้ลำดับภาพ : ธนสิทธิ์ กิตติสิทธิกร

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี, ทรัพย์ทวี สมีแจ้ง,วสกร ฟักน่วม

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ศิลปกรรม : ธนาดล เอื้อศิริศักดิ์, ปัญญณัฐ พรพลานามัย

ผู้ประสานงาน : ศุภมณฑา กัญโส

ควบคุมการผลิต : พลอยดาว ธีระเวช

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน