รายการทัศนะศึกษารอบนี้พาไปดูการสร้างธรรมชาติในพื้นที่จำกัด ที่ใคร ๆ อาจมองว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ แพรี่พาย-อมตา จิตตะเสนีย์ และ SC Asset ซึ่งอยากให้คนเมืองมีสุขภาพดีและดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ขอเปิดพื้นที่โชว์การ Waste Sorting, Food Waste, Soil Improvement และ Recycle ที่ลูกบ้านทำได้จากในคอนโด และการปลูกพืชผักเพื่อดึงระยะห่างของคนเมืองกับธรรมชาติให้เข้ามาใกล้กันมากยิ่งขึ้น

กำกับ : พลอยดาว ธีระเวช

ถ่ายภาพ : ศวิตา ศีลตระกูล, สุทัศน์ ยกบัตร

ประสานงาน​ : พลอยดาว ธีระเวช

ลำดับภาพ : ศวิตา ศีลตระกูล

Video Subtitler : วสกร ฟักน่วม, ณัฐนรี บัวขม, สโรชา นาคสนอง 

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน