ขยะบนเกาะจัดการได้ยากกว่าบนแผ่นดินใหญ่ ทั้งขยะของชาวบ้านบนเกาะและนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาสม่ำเสมอ จึงต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี ไม่อย่างนั้น ขยะที่จัดการไม่ได้จะไหลลงสู่ทะเลมากขึ้น เกิดปัญหา ‘ขยะติดเกาะ’ เพราะการขนส่งวัสดุรีไซเคิลกลับไปจัดการบนแผ่นดินใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ขายได้ราคาต่ำ จึงไม่คุ้มกับการขนย้ายขยะออกจากเกาะ 

เราจึงชวน เร แมคโดนัลด์ มาสำรวจการจัดการขยะและวิธีคิดของผู้คนบนเกาะช้าง เกาะหมาก และเกาะสีชัง ภายใต้แผนงาน ‘เก็บ’ ไทยให้สวยงาม (Keep Thailand Beautiful) ในโครงการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลบนพื้นที่เกาะอย่างยั่งยืน ซึ่งเกิดจากทำงานร่วมกันของ ศูนย์วิจัย Circular Economy for Waste-free Thailand (CEWT) จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย โดยภายใน 7 เดือนแรกของปีนี้ สามารถขนขยะออกจากทั้ง 3 เกาะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลบนแผ่นดินใหญ่ได้แล้วกว่า 628 ตัน

นี่เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดจากการร่วมมือของชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ามาช่วยกันสนับสนุน รวมถึงนักท่องเที่ยวเองจะมีส่วนช่วยให้ทะเลและเกาะยังคงสวยงาม และอยากเห็นโครงการนี้ขยายผลต่อไปในภาคตะวันออก ภาคใต้ พื้นที่เกาะอื่น ๆ ในการจัดการขยะติดเกาะ เพื่อเก็บรักษาความงดงามของทะเลไทยให้คงความสวยงามต่อไปเช่นกัน

ผู้กำกับ : ปวิช กัลป์ชัยกูล 

ผู้ช่วยผู้กำกับ : สวัสดี พริ้งไพเราะ

ช่างภาพ : พิทักษ์พงศ์ จียะเกียรติ, อิทธิพล เชื้อลิ้นฟ้า

ผู้ลำดับภาพ : ปกรณ์ วงศ์ลำปาง

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี, พิมพ์ชนก อัสแสง

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ประสานงาน : นีรนาท ไตรเพิ่ม

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน