23 พฤศจิกายน 2018
9 K

ไม่แปลก หากคุณเดินเข้าไปในอาคารที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี แล้วสัมผัสได้ถึงพลัง เพราะการออกแบบสถาปัตยกรรม นอกจากจะเป็นการออกแบบพื้นที่ใช้สอยแล้ว ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการออกแบบประสบการณ์และความรู้สึกของผู้ใช้งานด้วย

ไม่เพียงแค่สถาปัตยกรรมหรือการออกแบบอาคารเท่านั้น ยังมีอีกศาสตร์หนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย นั่นคือภูมิสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร

เราเคยเข้าใจว่างานออกแบบภูมิทัศน์น่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดสวนตามบ้าน รีสอร์ต หรือสนามกอล์ฟ เท่านั้น แต่จริงๆ แล้ว ศาสตร์ของภูมิสถาปัตยกรรมหรือ Landscape Architecture มีบริบททางการออกแบบที่กว้างขวางและลึกซึ้งกว่านั้นมาก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบพื้นที่สาธารณะ ที่เชื่อมต่อไปกับระบบขนส่งมวลชน ตลอดจนการออกแบบภูมิทัศน์เมือง ที่เชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบมากมายภายในเมืองเข้าไว้ด้วยกันเป็นโครงข่าย

เพราะงานภูมิสถาปัตยกรรมมีหลากหลายมิติ สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย หรือ Thai Association of Landscape Architects (TALA) จึงจัดงานประกาศรางวัลภูมิสถาปัตยกรรมโดดเด่นประจำปีที่ชื่อว่า TALA Awards ขึ้น เพื่อส่งเสริมวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมให้คนได้รู้ถึงความสำคัญที่มีต่อคนและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็นรางวัลเป็นหลายหมวดหมู่ตามรูปแบบการใช้งาน ตั้งแต่งานออกแบบภูมิทัศน์พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่เรียนรู้ พื้นที่สาธารณะ ไปจนถึงการวางผังแม่บทขนาดใหญ่

สำหรับงาน TALA Awards ประจำปี 2018 จัดภายใต้คอนเซปต์งาน ‘Divercity’ เพราะภูมิทัศน์เมืองถือได้เป็นภูมิทัศน์ที่หลากหลายและซับซ้อนที่สุด การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของเมืองจึงต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา รูปแบบภูมิสถาปัตยกรรมควรไปในทิศทางไหน

ไม่มีคำอธิบายใดจะตอบคำถามข้างต้นได้ดีไปกว่างานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล TALA Awards ในปีนี้หรอกจริงไหม The Cloud จึงคัดสรรงานออกแบบที่สนใจในแง่การตอบโจทย์ของชุมชนและสุขภาวะของผู้อยู่อาศัย มาให้คนในและนอกแวดวงออกแบบได้ชม เพื่อทำความเข้าใจศาสตร์ด้านนี้และทิศทางรวมถึงโฉมหน้าค่าตาของเมืองในอนาคตอันใกล้

Writer & Photographer

Avatar

มิ่งขวัญ รัตนคช

อดีต Urban Designer ผู้รักการเดินทางสำรวจโลกกว้าง สนใจงานออกแบบเชิงพฤติกรรมมนุษย์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากน้ำหยดเล็กที่ไหลมารวมกัน