15 พฤศจิกายน 2018
4 K

ที่มาของการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้เกิดจากที่ตัวเราเติบโตมาในครอบครัวคนอีสาน ได้รับวัฒนธรรมการฟังหมอลำและได้ชมการแสดงหมอลำจากแผ่นดีวีดีบันทึกการแสดงสดที่ที่บ้านสะสมไว้ ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับหมอลำอยู่บ้าง

ในอดีตเรารู้จักคณะลูกทุ่งหมอลำเพียงคณะเดียว แต่ปัจจุบันหมอลำที่มีชื่อเสียงมากมายหลายคณะได้กำเนิดขึ้น และยังเปิดการแสดงทั่วทุกที่ในภาคอีสาน รวมถึงภาคอื่นในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย มีงานต่อเนื่องกันทุกวัน ซึ่งแต่ละวงก็จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น จุดขาย เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่แตกต่างกัน ด้วยความรุ่งเรืองของวงการลูกทุ่งหมอลำนี้ทำให้เราสนใจศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพนี้

เราต้องการนำเสนอภาพ เรื่องราวชีวิตของชาวคณะลูกทุ่งหมอลำที่ไม่มีห้องทำงานเป็นหลักแหล่ง การเดินทางไปเรื่อยๆ ทุกวันทำให้ต้องปรับตัวไปเรื่อยๆ รวมถึงเรื่องราวชีวิตของสมาชิกฝ่ายต่างๆ ในคณะ ให้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่แปลกไปจากคนทั่วไป โดยการเล่าผ่านวันหนึ่งวันของการทำงานเริ่มตั้งแต่กิจวัตรประจำวัน การเตรียมตัวก่อนขึ้นแสดง บนเวทีที่ทำการแสดง และหลังเวทีระหว่างการแสดงจนเดินทางต่อไปในเช้าวันใหม่ ซึ่งทุกคนในวงมีหน้าที่ต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างสรรค์การแสดงเพื่อให้ผู้ชมมีความสุขความพอใจ

Writer & Photographer

Avatar

เอธยา พัตภักดิ์

เป็นคนมหาสารสารคามโดยกำเนิด ย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ เมื่อถึงวัยเข้าเรียน อายุ 22 ปี มีพี่น้อง 2 คน ชื่นชอบการฟังเพลงนอกกระแสและการฟัง Podcast เริ่มสนใจการถ่ายภาพตั้งแต่สมัยประถม ตั้งแต่นั้นก็สนใจการถ่ายภาพอีเวนต์และคอนเสิร์ต ปัจจุบัน เป็นนักศึกษาปีสุดท้ายที่สาขาวิชาการถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง