22 พฤษภาคม 2562
PAGE
244 K

ครอบครัวของฉันมีภาพถ่ายเก็บไว้เป็นจำนวนมากตั้งแต่สมัยที่พ่อยังถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม ซึ่งภาพเหล่านั้นคือความทรงจำเก่าๆ ของพ่อกับแม่ ตั้งแต่เหตุการณ์รับปริญญาของพ่อ หรือแม้กระทั่งวันที่พ่อกับแม่ได้ไปเที่ยวด้วยกัน แต่ส่วนมากจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ไม่มีฉันอยู่ในนั้น ซึ่งฉันได้เพียงแต่มองภาพและฟังเรื่องราวต่างๆ จากพ่อกับแม่

ฉันจึงสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายกับครอบครัว เนื่องจากมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่เป็นความทรงจำของพ่อกับแม่ และอยากกลับเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นๆ โดยใช้กระบวนการรีทัชภาพถ่ายด้วยเทคนิค Photo Manipulation โดยนำฟิล์มเก่าของพ่อกับแม่มาสแกน แล้วรีทัชภาพถ่ายในปัจจุบันของฉันเข้าไป เพื่อให้เกิดภาพจินตนาการที่ตัวฉันได้กลับเข้าไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ในอดีต

Writer & Photographer

อาภานุช อยู่ดี

นุชจบจากสาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคนกรุงเทพมหานคร สนใจการถ่ายภาพฟิล์ม

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!