นี่คือกิจกรรมเวิร์กช็อปและนิทรรศการภาพถ่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Design Week 2019

เนื่องจากในตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ๆ กลับมามีความสนใจและตื่นตัวในการถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มอีกครั้ง แต่ด้วยข้อจำกัดหลายอย่างของฟิล์มซึ่งไม่ได้แพร่หลายและเข้าถึงง่ายแบบแต่ก่อน ทำให้หลายๆ คนที่สนใจนั้นอาจจะยังไม่มีโอกาสในการใช้ฟิล์มถ่ายรูปได้ตรงความต้องการ 

กิจกรรม IT’S (NOT) A FILM (LOOK) นี้จึงเกิดขึ้นมา โดยที่เป็นทั้งทริปเดินถ่ายภาพด้วยฟิล์มจริงๆ ภายใต้ 10 กลุ่มหัวข้อ 10 ประเภทฟิล์ม มีผู้เข้าร่วมจำนวนกลุ่มละ 10 คน ร่วมกันกับ 20 ช่างภาพจากหลากหลายวงการที่จะมาช่วยดูแลแต่ละกลุ่ม เดินกันในย่านเจริญกรุง ทุกคนจะได้รับฟิล์มคนละ 1 ม้วนเพื่อทำการบันทึกภาพตามโจทย์ที่ได้รับ

หลังจากที่ล้างฟิล์มเสร็จ รูปที่ดีที่สุดในแต่ละม้วนของทุกคนจะถูกคัดเลือกและนำมาจัดแสดงร่วมกันที่ Warehouse 30

 

กลุ่มที่    4

4 ศาสนาในย่านเจริญกรุง

เนื่องจากในย่านเจริญกรุงมีการตั้งรกรากของผู้คนหลากหลายศาสนาและความเชื่อซ้อนทับกันอยู่ทั้งวัดไทย ศาลเจ้า โบสถ์คริสต์ และมัสยิด ทางหัวหน้าทีม 2 ช่างภาพ Leica Ambassador  โต้ วิรุนันท์ ชิตเดชะ และ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ จึงได้ให้โจทย์กับทางลูกทีมเพื่อให้ได้ทิศทางของภาพไปในทางเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น การใช้แสงเงาเล่าเรื่องของวัดไทย, วิถีวัฒนธรรมของมัสยิด, สีสันและความเคลื่อนไหวของศาลเจ้า และรูปร่างรูปทรงของโบสถ์ โดยทางกลุ่มนี้ได้ใช้ฟิล์มหมดอายุล็อตพิเศษและหายากมากๆ จากร้านกล้องเก่าเก็บในยุโรป ที่ถ่ายได้แค่ม้วนละ 24 รูปเท่านั้น

 

IT’S (NOT) A FILM (LOOK)

ตามไปดูนิทรรศการ IT’S (NOT) A FILM (LOOK) นี้ได้แบบเต็มๆ ที่ Warehouse 30 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 3 มีนาคม 2562

Writer & Photographer

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน