Wanita : ร้านรวมงานคราฟต์ภาคใต้ที่จุดไฟสร้างสรรค์ของผู้หญิงในพื้นที่สีแดง

สารพัดสินค้าปักษ์ใต้ดีไซน์เก๋ ฝีมือกลุ่มผู้หญิงที่ได้ผลกระทบจากความรุนแรงชายแดนใต้

สาวโรงงานที่กลับน่านมาเปิดแบรนด์ผ้าทอ ‘แพวผ้าฝ้าย’ จนสร้างงานให้ผู้หญิงทั้งหมู่บ้าน

แบรนด์เล็กๆ ที่จับลวดลายไทลื้อและสีธรรมชาติมาทอเสื้อผ้า จนได้ตัดยูนิฟอร์มให้ธนาคารทั่วไทย

รศ.วาสนา สายมา นักออกแบบงานจักสานไม้ไผ่ ผู้ทำให้งานจักสานไทยไปได้ไกลกว่าปลาตะเพียน

คุยกับเจ้าของแบรนด์ Vassana ผู้เปลี่ยนลุคงานจักสานไม่ไผ่ให้ทันสมัย และกระจายรายได้ให้กับชุมชนในภาคเหนือ

FolkCharm แบรนด์ผ้าฝ้ายไทยแหล่งรวมยอดป้าๆ ช่างฝีมือที่แบ่งรายได้ 50% กลับชุมชน

คุยกับแบรนด์ผ้าฝ้ายธรรมชาติ 100% ซึ่งใช้ Ethical Process และยังช่วยฟื้นศาสตร์เข็นฝ้ายที่เกือบเลือนหายไปจากหลายชุมชน