24 มิถุนายน 2563
6:27
PAGE
203

ตัวอย่างความร่วมมือเรื่องการจัดการขยะของชุมชนจากทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ทั้งเด็ก ผู้เฒ่าผู้แก่ ครู พระ ชาวบ้าน ข้าราชการ เอกชน นักพัฒนา นักออกแบบ มากันหมดแบบสนุกและสร้างสรรค์ จนหายไปทั้งขยะจริงและขยะในจิตใจ

โดยเริ่มต้นจาก ครูและนักเรียนโรงเรียนโขดหินมิตรภาพที่ 42 จังหวัดระยอง ร่วมกับธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จังหวัดระยอง ช่วยกันหาวิธีทำให้ที่นี่มีการแยกและจัดการขยะแบบทำได้จริง

และเพื่อให้วันข้างหน้า ลูกหลานได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี จึงเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ ให้เรียนรู้การแยกขยะในห้องเรียน แม้กระทั่งถุงนมโรงเรียนที่นำไปรีไซเคิลเป็นของใช้ใหม่ ซึ่งเด็กๆ ก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำและคิดต่อได้อีกว่า ทำอย่างไรพวกเขาจึงจะหยิบทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า จากนั้นจึงขยายต่อไปยังวัดและชาวโขดหิน เกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจระดับชุมชนผ่านธนาคารขยะที่มีแอปพลิเคชัน ‘คุ้มค่า’ (KoomKah) มาช่วยให้การเก็บบันทึกข้อมูลเป็นเรื่องง่าย


Director

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน