วิดีโอชุด ‘วังน่านิมิต’ ที่เราพาย้อนชมเรื่องราวของวังหน้าได้ผ่านมาแล้ว 4 ตอน คราวนี้เป็นตอนที่ 5 ว่าด้วยเรื่องราวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตชั้นกลางของวังหน้าที่เมื่อถูกเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอย ที่นี่จึงมีทั้งอาคารที่เป็นของเดิมและมาจากที่อื่น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากมาจากพระราชวังสนามจันทร์ ที่ย้ายมาเก็บรักษาไว้

และพระที่นั่งคชกรรมประเวศ (อยู่ด้านหน้าพระที่นั่งพุทไธสวรรย์) ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นที่เทียบช้าง โดยศาลาจตุรมุขแห่งนี้มียอดปราสาทและหลังคาซ้อนเป็นชั้นๆ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมตามฐานานุศักดิ์สำหรับพระมหากษัตริย์

นิทรรศการวังน่านิมิตของกรมศิลปากร โดยคุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อกลางปี 2561 โดยนิทรรศการนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งด้วยเนื้อหาและวิธีการที่แตกต่างออกไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ติดตามรายละเอียดกิจกรรม Walk with The Cloud อีกครั้ง เร็วๆ นี้

ถ่ายภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, ธิรารัตน์ พุทธวงศ์

ลำดับภาพ : ธิรารัตน์ พุทธวงศ์

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน