วิดีโอชุดที่พาไปทำความรู้จักวังหน้ามาถึงตอนสุดท้ายแล้ว ตอนนี้เป็นเรื่องราวของวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) ซึ่งนอกจากตัวสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้ว จิตรกรรมในอุโบสถเป็นเรื่องการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งวาดในสมัยรัชกาลที่ 4 มีความสมจริงขึ้น โดยเป็นเรื่องราวของคนธรรมดา ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และวิธีการวาด การตัดเส้น การใช้สี ที่มีลักษณะเป็นตะวันตกมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทย ที่แต่ก่อนจะเขียนแต่ภาพของกษัตริย์ ภาพในวัง และเทพ เท่านั้น

นิทรรศการวังน่านิมิตของกรมศิลปากร โดยคุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อกลางปี 2561 โดยนิทรรศการนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งด้วยเนื้อหาและวิธีการที่แตกต่างออกไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ติดตามรายละเอียดกิจกรรม Walk with The Cloud อีกครั้ง เร็วๆ นี้

ถ่ายภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, ธิรารัตน์ พุทธวงศ์

ลำดับภาพ : ธิรารัตน์ พุทธวงศ์

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน