นอกจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์จะเป็นหอพระหรือที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่แล้ว ขอพาย้อนศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องนิทานพุทธประวัติ พระมหากษัตริย์ เทพชุมนุม ซึ่งวาดฝีแปรงโดยช่างเขียนในสมัยรัชกาลที่ 1 ก่อนถูกบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 3

จิตรกรรมฝาผนังแสนงามวิจิตรนี้ ถูกเขียนด้วยแนวความคิดอุดมคติที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา แสดงอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเพื่อเสริมพุทธบารมี และเรื่องราวของพระราชาที่เชื่อว่าคือพระโพธิสัตว์ ผู้จุติลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

นิทรรศการวังน่านิมิตของกรมศิลปากร โดยคุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อกลางปี 2561 โดยนิทรรศการนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งด้วยเนื้อหาและวิธีการที่แตกต่างออกไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ติดตามรายละเอียดกิจกรรม Walk with The Cloud อีกครั้ง เร็วๆ นี้

ถ่ายภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, ธิรารัตน์ พุทธวงศ์

ลำดับภาพ : ธิรารัตน์ พุทธวงศ์

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน