เจ้าชายน้อยเป็นหนังสือที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากเป็นอันดับสองของโลก เป็นรองเพียงพระคัมภีร์ไบเบิลเท่านั้น ตอนนี้เมืองไทยมีเจ้าชายน้อยฉบับล้านนาและฉบับภาษาปกาเกอะญอแล้ว ซึ่งจะแจกจ่ายให้ห้องสมุดสถานศึกษาต่างๆ ทั่วภาคเหนือ และชุมชนปกาเกอะญอทุกหมู่บ้าน

ฟังเสียงอ่านตัวอย่างเจ้าชายน้อยฉบับภาษาเหนือจากที่นี่ได้เลย

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ถ่ายภาพ : ภัทรียา พัวพงศกร, จิรณรงค์ วงศ์สุนทร

ลำดับภาพ : ช่อผกา แซ่ลอ

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

Avatar

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ