23 ตุลาคม 2562
1:21
PAGE
1 K

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ร่วมกับ The Cloud ทำสารคดีชุดพิเศษ ‘สัปดาห์หนึ่งในนอร์เวย์’ เป็นเรื่องราวที่ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ใช้เวลา 1 สัปดาห์เดินทางตามรอยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์ การเดินทางครั้งนี้มีความพิเศษหลายอย่าง เช่น การเดินทางครั้งนี้จัดโดยบริษัททัวร์ที่จัดการเดินทางให้รัชกาลที่ 5 การพบคนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสนอร์เวย์เมื่อ 112 ปีก่อน การเดินทางไปหน้าผานอร์ดแคปป์ทางเรือแล้วเดินขึ้นเขาด้วยเส้นทางเดิม และท่านผู้หญิงได้บันทึกภาพการเดินทางครั้งนี้ด้วยกล้องฟิล์มเช่นเดียวกับรัชกาลที่ 5

รอชมสารคดีความยาว 4 ตอนนี้ได้ทาง The Cloud ในเดือนมกราคม 2563 และชมนิทรรศการภาพถ่ายของท่านผู้หญิงได้ในงาน Bangkok Design Week 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2563


Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ