ผู้คนจำนวนมากพลาดชมนิทรรรศการภาพถ่าย Hundred Years Between ที่โรงภาษีร้อยชักสาม ในขณะที่บางคนได้ชมแล้วแต่อยากรู้รายละเอียดเบื้องหลังวิธีคิดให้มากขึ้น ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน จึงชวนทุกท่านมาชมงานนี้ด้วยกันอีกครั้งผ่านวิดีโอตอนนี้

คุณใหม่จะเล่าถึงเบื้องหลังวิธีคิดทั้งหมด พาชมทั้งงาน เล่าบางเรื่องที่ไม่ได้เล่าในงาน ขอเชิญมาร่วมเป็นแขกกลุ่มพิเศษ และรับชมไปพร้อมกันเลย

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ถ่ายภาพ : กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, เฟิร์น ศรีปุงวิวัฒน์, ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์, 

อัคคพล ยงยุทธ, วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ลำดับภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, ช่อผกา แซ่ลอ

นักศึกษาฝึกงาน : ฮาซัน เขียวสะ

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ