8 กุมภาพันธ์ 2563
11:41
PAGE
245

ตอนที่สองของสารคดีชุด ‘One Week in Norway’ การตามรอยเสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์ของรัชกาลที่ 5 ในแบบของท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน จะทำอย่างไรให้ไปถึงนอร์ดแคปป์ ดินแดนเหนือสุดแผ่นดินยุโรป 

ชมความคิด ความรู้สึก วิธีการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งเดียวของไทยที่อยู่นอกประเทศ เหตุผลที่รัฐบาลนอร์เวย์เปิดพื้นที่ให้ ในตอน 2 นี้ของสารคดีชุด 4 ตอน ‘One Week in Norway’


Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!