นี่คือเบื้องหลังความคิดและการออกแบบหนังสือของ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เพื่อฟื้นความทรงจำที่มีต่อการเดินทางตามรอยการเสด็จประพาสของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรายการ One Week in Norway และนิทรรศการภาพถ่าย Hundred Years Between เพื่อให้ความหมายและประสบการณ์ทั้งหมดนั้นถูกบันทึกและจดจำไปตลอดกาล

ใครที่อยากได้หนังสือ Hundred Years Between ไว้ในครอบครอง กระทรวงต่างประเทศ นำมาแจกให้ผู้อ่าน The Cloud โดยเฉพาะ จำนวน 100 เล่มเท่านั้น เพียง ‘เขียนเหตุผลว่าทำไมคุณถึงอยากได้หนังสือเล่มนี้’ สำหรับ 100 คนแรกที่เขียนได้ประทับใจชาวก้อนเมฆที่สุด ก็จะได้รับหนังสือสุดพิเศษเล่มนี้ไปเลย

ร่วมสนุกได้ที่ https://forms.gle/Su6L4H32T8hUdBC19

ผู้กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ช่างภาพ : พลอยดาว ธีระเวช, วินัย สัตตะรุจาวงษ์ 

ผู้ลำดับภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี 

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ 

ผู้ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ