ปลายปีที่แล้วท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ได้รับเชิญจากกระทรวงต่างประเทศ ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งเดียวของไทยที่อยู่นอกประเทศ ซึ่งมีหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์คือศิลาจารึกพระปรมาภิไธยย่อ ‘จปร’ ที่ประเทศนอร์เวย์ แต่อะไรทำให้ท่านผู้หญิงสนุกกับการค้นคว้าหลักฐานเพิ่มเติม เพลิดเพลินกับการทดลองสิ่งใหม่ๆ และทำไมต้องออกเดินทางเพื่อพบหลักฐานที่มีชีวิต ทั้งที่ไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อน

ติดตามได้จากสารคดีชุด 4 ตอน ‘One Week in Norway’ ของท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน กับการตามรอยเสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์ของรัชกาลที่ 5 ในตอนแรกนี้ขอเสนอเรื่องราวการวางแผนและการเตรียมตัว

Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ